Inloggen

Toename telers, kopers, import en export

Artikel AGF.nl – 18-10
Tholen – Na een testperiode gaat Veiling Zaltbommel eind oktober met de bestaande klokkopers over van de analoge naar de digitale veilingklok. “Wij en onze telers zien de klok als een mooi prijsinstrument. Heus niet alle verkoop verloopt via de klok, maar het is wel een belangrijke barometer voor de prijsvorming en het blijft de meest openbare manier om de prijsvorming tot stand te brengen”, vertelt directeur Gerard van den Anker.

“We zien dat dit resulteert in interesse uit de markt, want er hebben zich nogal wat kopers gemeld die bewust kiezen voor dit prijsinstrument”, vertelt Gerard. Niet alleen het aantal kopers, ook het aantal telers vertoont volgens de veilingdirecteur een gezonde groei. “We hebben nogal wat toevloeiing gehad van nieuwe telers, zowel in het hard- als zachtfruit.”

Voor het hardfruitseizoen zien de vooruitzichten er goed uit. We hebben dit jaar veel houtverkoop gedaan. De pluk is nu achter de rug en de cellen gaan dicht, dus we gaan nu langzaam de celverkopen in”, vervolgt Gerard. “We zien een goede vraag uit de markt, zowel naar appelen als peren. Zo valt nu bijvoorbeeld bij de peren de goede vraag naar Beurré Alexander Lucas op. Die verkoop verliep afgelopen jaar vrij moeizaam, maar je ziet nu ook aan de prijsvorming dat er een goede vraag is.”

“De vraag komt niet alleen uit Oost-Europa, maar ook de zuidelijke landen doen goed mee. Dan heb ik het over Spanje, maar vooral Italië. Tijdens Prognosfruit bleek al dat de Italiaanse perenproductie erg laag was en dat blijkt, want we exporteren nu al veel peren naar Italië toe. We krijgen steeds meer nieuwe klanten in die hoek. Ook bij de appels is de vraag veel groter dan vorig jaar. Dat biedt de fruitteler weer perspectief en dat is ook hard nodig. De telers hebben te maken met kostenstijgingen die nog niet voorbij zijn. Het is onmogelijk om met alle eisen die er aan het fruit gesteld worden en alle uitdagingen in de teelt voor een lage prijs fruit te telen. De consument zal dan ook moeten wennen aan hogere voedselprijzen”, aldus Van den Anker.

Nog altijd zet Veiling Zaltbommel in op het appelras Wellant, maar ook Bonita is een ras waarmee de veiling het onderscheid wil maken. “Er komen veel nieuwe rassen op de markt en we worden door meerdere partijen benaderd, maar we zijn daar wel selectief in. Als een ras de teelteigenschappen bevat en ook voldoet aan de wensen op het gebied van smaak, uitstraling en uitstalleven, dan sluiten we onze ogen niet. Maar het hele verhaal moet kloppen en we gooien geen oude schoenen weg, voordat we nieuwe hebben.”

Als grootste uitdagingen voor de telers noemt Gerard achtereenvolgens gewasbescherming, arbeid, energie(-belasting) en een gelijk speelveld. “De suzukifruitvlieg, perenbladvlo en appelbloesemkever leveren de fruittelers hoofdbrekens op, maar ook de arbeidskosten zijn een uitdaging. Politieke partijen buitelen over elkaar heen om het minimumloon te verhogen, maar in onze optiek kan die winst ook gevonden worden in de bruto-nettocomponent, en bijvoorbeeld door middel van een fiscaalvriendelijke regeling waarbij gelegenheidsarbeid wordt gestimuleerd.”

“Door al deze uitdagingen zien we dat de Nederlandse teelten het steeds lastiger krijgen, dat vind ik zorgelijk. Zeker in de koudere periode lijkt het aanbod vanuit de glasteelt steeds krapper te worden. Om onze klokkopers het volledige productportfolio aan te bieden, vullen we het aanbod aan. Zo zetten we steeds meer importproduct voor de klok om ons aanbod zo compleet mogelijk neer te zetten. Zo krijgen we vanuit het zuiden steeds meer groenten en zachtfruit aangevoerd.”

Bron: AGF.nl

Ook lid worden?

Meer dan 100 leden zijn aangesloten bij Veiling Zaltbommel!