Inloggen

Veiling Zaltbommel heeft onlangs een erkenning gekregen als producentenorganisaties (PO’s). 

Deze erkenning is een voorwaarde om subsidie aan te vragen uit de Sectorale Interventie Groenten en Fruit (SIG&F), voorheen GMO. Investeringen op gebied van duurzaamheid en marktgericht produceren, komen voor subsidie in aanmerking. 

Trots
Gerard van den Anker, directeur van Veiling Zaltbommel, is blij met de erkenning. “Voor onze leden is het een moeilijke tijd, door kostprijsstijging en opbrengstprijzen die onvoldoende meestijgen. De mogelijkheid om subsidie te krijgen voor bepaalde investeringen is dan ook zeer welkom. Daarnaast ben ik trots op de organisatie, dat het verkrijgen van deze erkenning is gelukt, want daar komt nogal wat bij kijken.”

Kansen voor leden
Veiling Zaltbommel kiest ervoor om deze subsidie aan haar leden beschikbaar te stellen, voor investeringen die de bedrijfsvoering kunnen verlichten. Afgelopen zomer inventariseerde Veiling Zaltbommel bij haar leden welke investeringsplannen zij hadden. “Gebleken is dat het budget toereikend is om al deze initiatieven te honoreren. Nu is het operationele programma ter goedkeuring bij de RVO ingediend. Uitsluitsel hierover wordt begin maart verwacht.” 

https://www.fruitteeltonline.nl/

Tekst: Andrea Disco

Ook lid worden?

Meer dan 100 leden zijn aangesloten bij Veiling Zaltbommel!